Ženský Qi Gong

V naší škole slouží Ženský Qi Gong jako doplněk k hlavní praxi, která je společná ženám i můžům. Jedná se o specifická cvičení pro ženy, které se zabývají cvičením vnitřních umění. Pro ženy je v případě pilné praxe možný rychlý vývoj v procesu kultivace za použití Yinové energie a energie Srdce, které mají přirozeně uvnitř sebe. Starověké rčení říká ‚muž může dosáhnout Tao za pouhých devět let svědomité praxe, žena za šest.‘

Tato cvičení pomáhají ženám:

 • naladit se na měsíční energie a cykly
 • posílit zdraví a vyrovnanost v každém věku
 • otevřít a vyživit Srdce
 • vyživit Yin
 • harmonizovat emoce
 • upravit menstruaci

Některá cvičení Lotus Moon Qi Gong jsou:

 • Qi Gong Temného měsíce
 • Masáž prsou
 • Otáčení měsíce
 • Mudra ohně – zahřívání dělohy
 • Tři kruhy kolem měsíce
 • Práce se zvuky
 • Pohled na měsíc
 • Diamantový Qi Gong