Dao Yin

Daleko starší energetické cvičení, kterému se v naší škole věnujeme, se nazývá Dao Yin. Zmínky o Dao Yin pocházejí už z doby 2000 př. n. l., ale pravděpodobně jsou ještě starší. V této ještě před taoistické době byli využívány šamanistickými léčiteli Wu, což byli mágové, kteří se věnovali komunikaci s energetickými bytostmi, ovládání počasí, léčení, předpovídání různých událostí a podobně. Cvičení Dao Yin používali k odstranění  problémů spojovaných s energetickými entitami.  V pozdější době začali na nemoci nahlížet i skrze příčiny vnitřní, jako například nadmíra emocí či špatná životospráva. Samotný termín Dao Yin by se dal přeložit jako vedení a směrování a je fyzicky daleko intenzivnější než cvičení Qi Gong.

Daoyin silně rozhýbává Qi a detoxikuje tělo, zatímco Qi Gong vyživuje tělo a harmonizuje tok Qi. V naší škole používáme obě metody, abychom docílili pevného zdraví, klidné mysli, celkové rovnováhy a připravili se na pokročilejší neigongový proces.