Dračí Daoyin 2

Na tomto semináři se dopodrobna seznámíme se sestavou Dračí Daoyin.
Čtyři cviky sestavy Dračí Daoyin jsou zaměřeny zvláště na páteř a přidružené dráhy. Různými protahovacími, točivými a vlnivými pohyby se páteřní kanál mačká a protahuje takovým způsobem, že to pomáhá pročistit patogeny z celé jeho délky. To pomáhá vytvořit místo v měkkých tkáních těla, stejně jako otvírání vrozených sítí, jež procházejí trupem. Čím více prostoru se vytvoří, tím vyšší úroveň vnitřní energie, které je tělo schopno vést. Jako přidané účinky studenti pozorují silný léčivý účinek sestavy Dračí Daoyin na páteř a ostatní klouby těla.

Tento seminář je zároveň součástí ročního cyklu seminářů.

Lektoři: Vlastimil Kroupa a Petr Gažák
Cena: při účasti pouze na tomto semináři 5500 Kč
Cena za oba semináře draků a Dantian Gong 15 000 Kč