Náš Tým

Vlastimil Kroupa

Vlasta se k taoistickým naukám dostal v roce 2000, kdy začal studovat Taijiquan pod vedením mistra Zhai Hong Yin. Dále následovalo několik let, během nichž vyzkoušel různé Qi Gongové systémy až nakonec opět na nějakou dobu zakotvil u rodiny Zhai. Tentokrát u Zhai Jun, které je velmi vděčný za výbornou průpravu taoistickými naukami.

V roce 2009 započal studium u dalšího skvělého učitele, dr. Bernarda Shannona v Californii, u kterého studoval Medical Qi Gong, Baguazhang a taoistické meditace.

V současné době Vlasta studuje pod vedením celosvětově vyhledávaného učitele a autora mnoha knih, Dama Mitchella, jehož je osobním žákem. Pod Damovo vedením studuje již několik let Neigong, Baguazhang, Taijiquan, Xyingi, Neidan a Čínskou medicínu. Spolu se svou ženou Martinou a kolegou Petrem Gažákem, založili českou pobočku Damovo školy, Lotus Nei Gong Prague, s cílem co nejlépe šířit taoistické nauky v České Republice.

Petr Gažák

Poprvé se Petr s naukami pocházejícími z východu setkal v roce 1993, kdy začal studovat bojové umění. Nácvik bojových technik byl doplňován výkladem východních filosofií a meditacemi.

O pět let později začal Petr cvičit v posilovně, aby pro bojové umění získal větší sílu a zdatnost. Posilování se postupně stalo jeho hlavním sportem a díky studiu trenérské školy Tonus, vedenou PaeDr. Petrem Tlapákem, i jeho prací. Další studium těla v pohybu absolvoval na kurzech fyzioterapie PaeDr. Pavla Švejcara.

Následně Petr pracoval jako vedoucí trenér v Centru Pohybové Medicíny prof. Pavla Koláře. Praxe v týmu zkušených fyzioterapeutů mu umožnila vidět pohyb ještě ve větších detailech.

V současné době pracuje v nestátním zdravotnickém zařízení Rehaton Mgr. Zdeňka Čecha. S jeho pomocí se snaží hledat spojení mezi pojetím pohybu moderní vědou a cvičením pocházející z taoistických nauk. Jeho specializací je koordinace pohybu v zátěži s centrovaným nastavením kloubů.

Se cvičením Qi Gong se Petr poprvé seznámil v roce 2014 na kurzu Medical Qi Gongu, vedeném Vlastimilem Kroupou. V roce 2016 díky Vlastovi začal také studovat u Dama Mitchella ve škole Lotus Nei Gong.

Martina Kroupová

Martina se věnuje starověkým čínským uměním od roku 2000, kdy začala cvičit Taiji pod vedením mistra Zhai Hong Yin. O rok později začala studovat na 1. škole Tradiční Čínské Medicíny v Praze obor čínská fytoterapie a zároveň objevovat taje dalších taoistických umění jako je Yi Jing a Feng Shui.

V roce 2009 započala studium Zdravotního Qigongu u známého a výborného učitele dr.Bernarda Shanonna na International College od Medical Qigong v Californii v USA a prošla celým transformačním programem, včetně dvouletého doktorského programu. Stala se žačkou 22. generace linie Dračí brány Long Men Pai, v Taoistickém klášteře Temple of Peace and Virtue, založeném Bernardem Shannonem. Součástí studia byly také výpravy do Číny, do kláštera v Qing Cheng Shan v provincii Sečuán, kde měla možnost studovat taoistické nauky pod vedením Zhang Ming Xin, opatky tamního kláštera.

V Praze se v té době současně věnovala studiu Kraniosakrální osteopatie a později také Kraniosakrální biodynamiky, které pak dále rozvíjela na postgraduálních kurzech Stillness Touch učitele a autora Charlese Ridleyho.

V posledních letech Martina studuje Qi Gong a Nei Gong u zakladatele Lotus Nei Gong Dama Mitchella a Ženský Qi Gong u jeho ženy Roni Edlund a Sophie Johnson.