Nei Gong

Nei Gong se týká specifického vnitřního transformačního procesu, kterým si někteří praktici vnitřních umění zvolí projít. V tomto procesu přeměny používáme Qi Gongová , Daoyinová cvičení a cvičení v sedě. Neexistuje nic jako Nei Gongové cvičení či sestava, ale jedná se o transformační fáze, skrze které se praktik posouvá.

V naší škole dělíme tento proces do několika úrovní. První úroveň, kterou v současné době vyučujeme, se skládá z těchto bodů:

 • Přebudování těla – Wuji, protahování, uvolňující techniky
 • Spodní Dantian – lokalizace, správné umístění těžiště, správné dýchání, otáčení Spodního Dantianu
 • Fyzický aspect Kan-Li – první stupeň praxe promíchávání Vody a Ohně
 • Otevírání drah (počáteční stádium) – skrze Zi Fa Gong (spontánní projev Qi), skrze správné principy Qi Gong a Dao Yin
 • Pročištění – další fáze otevírání drah
 • Otevírání páteře – Dragon Dao Yin, tato fáze je dlouhá a vyžaduje trpělivost
 • Návrat k Dantianu – Dantian Gong, konsolidace, propojení dantianu s rukama
 • Vibrační práce – pomocí zvuků, pro efektivnější pohyb Qi
 • Internalizace procesu – mysl se začíná vést více dovnitř, hlavní praxí je zde Hun Yuan Qigong a praxe v sedě, práce na stabilizaci mysli
 • Otevírání Malého nebeského okruhu – první fáze

Doplňující praxe:

 • Ženský Qi Gong – Qi Gong Temného měsíce, Tři kruhy kolem měsíce, Zahřívání dělohy a další
 • Ping Heng Gong – harmonizační cvičení se stromy, harmonizace Yin Qi

Při každodenní praxi trvá tento proces minimálně tři roky. Délka procesu i pořadí jednotlivých fází může být individuální.