Qi Gong

Qigong je starodávné umění pocházející z Číny zahrnující pohybová cvičení a cvičení statická ve stoje i v sedě. Původně byla tato cvičení používána pro udržování duševní a tělesné harmonie, pro účely léčebné a meditační a také v rámci bojových umění. Na západě je dnes toto umění známo zejména pro své skvělé zdravotní účinky. V Současnosti existuje velké množství Qi Gongových cvičení a systémů, všechny ale obsahují stejné tři základní principy, neboli Tři regulace (San Tiao). Regulaci těla (Tiao Shen), dechu (Tiao Xi) a mysli (Tiao Xin).

Pokud se blíže podíváme na slovo Qi Gong vidíme, že se skládá ze dvou znaků, Qi a Gong. Qi se překládá jako energie a tento znak se skládá ze dvou částí. Vespod je znak pro rýži a nad ním znak pro páru. To symbolizuje možnost transformace. Qi je neustále v pohybu, což umožňuje změnu. V rámci těla můžeme pozorovat přeměnu této energetické substance na jemnější složku, které říkáme Shen (duch) nebo naopak na hrubší Jing (esenci). Shen odpovídá úrovni našeho vědomí, mysli. Qi je energie proudící skrze síť meridiánů vyživující tělo a zároveň je spojována s našimi emocemi. Jing je nejhrubší energetická složka, která je nejblíže fyzické úrovni. Všechny tyto tři složky jsou projevem Qi a jsou vzájemně propojené. To nám umožňuje skrze cvičení Qi Gong ovlivňovat jak tělo, tak i mysl.

Gong se překládá jako dovednost nebo mistrovství. Gong může člověk získat v jakékoli činnosti. Pokud se něčemu věnujeme po dlouhá léta s pílí a trpělivostí, pak můžeme dosáhnout Gong. V Qi Gongu se snažíme dosáhnout Gong v kultivaci Qi.