Nei Gong seminář

Seminář zaměřený na budování Qi a otevírání drah

Praxe Qi Gong je založena na třech regulacích. Regulaci těla, dechu a mysli. Mezi těmito třemi složkami dochází k neustálé interakci. Náš fyzický i duševní stav je určován tím, v jaké kondici se tyto jednotlivé složky nacházejí a jakým způsobem k interakci mezi nimi dochází. Tělo nám slouží jako nádoba, ve které se odehrává naše transformace. Dech musí být regulován, aby se zharmonizovala Qi a zklidnila a stabilizovala mysl. Pokud je mysl stabilní, tělo připravené, pak dochází ke specifické reakci způsobené propojením těla, dechu a mysli, jejímž výsledkem je to, že tělo produkuje více Qi. 

Čím více je Qi, tím lépe se mysl může ukotvit a stabilizovat, což celý proces ještě umocní. Vede to také k tomu, že Qi se rozprostírá dále do těla a otevírá dráhy v celém těle. Tento proces zvyšuje efektivitu fungování našeho bytí na všech úrovních. Na fyzické, energetické i na úrovni mysli. Na tomto principu – zvýšení efektivity našeho bytí – je založena celá taoistická praxe a filosofie. 

Na jednom konci spektra se nachází stav nemoci, na druhém konci stav plného zdraví a duchovního pokroku. To, jak efektivně funguje naše tělo a mysl určuje, kde se v tomto spektru nacházíme.

Během tohoto semináře se budeme věnovat metodám, které otevírají dráhy, rozhýbávají a budují Qi. Abychom mohli Qi efektivně rozhýbat, musíme ji budovat a zhušťovat. Zároveň platí ale i to, že pokud chceme Qi budovat, tak jí musíme rozhýbávat. Silná Qi a otevřené dráhy jsou předpokladem jak pro pevné zdraví, imunitu, tak i pro další postup na cestě transformace. 

Na tomto semináři budeme používat pět klíčových pozic ve stoje, klteré budeme kombinovat s dechovými cvičeními v sedě. Zmíněných pět pozic ve stoje, kterým se budeme věnovat, jsou celkem dost intenzivní proto pokud jste s námi ještě necvičili a máte o tento seminář zájem, nejprve nás prosím kontaktujte na registrace@lotusneigongprague.com

Termín: 11-13.9. 2020

Cena: 4500 Kč

Lektoři: Vlastimil Kroupa a Petr Gažák

Adresa: Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha

Přihlášky: registrace@lotusneigongprague.com