Dantian

Dantiany jsou místa v lidském těle, ve kterých má energie z nějakého důvodu tendenci se hromadit. Termín Dantian pochází jako ostatní pojmy používané v taoistických uměních z alchymické tradice taoismu. DAN znamená červený nebo cinnabar, ruda, ze které se získává rtuť, což ve vnitřní alchymii metaforicky označuje božskou substanci, jež je produkována ve vědomí praktikujícího, skrze pilnou a správnou praxi. Tato substance je vytvářena a ukládána v dantianu v pozdějších fázích alchymického procesu. Tomu ale předchází mnoho náročné práce a ne každý se tak daleko dostane. TIAN znamená pole, či zemědělská půda. To nám ukazuje, že zde potřebujeme zasadit semínko praxe, abychom vytvořili úrodu vyvinutého dantianu. Je zde práce, kterou je třeba vykonat.

V Nei Gongu využíváme Dantian k odlišným procesům, než je tomu v alchymické meditaci. Nejprve musíme Dantian nalézt a aktivovat, poté pracujeme na jeho formování. Člověk se rodí s pevným, zformovaným Dantianem, který se ale postupem let stále více rozptyluje, až je pak ve věku 13-14 let zcela bez formy. Pokud se s ním cíleně necvičí, dochází nadále k rozptylování qi. Taoisté hovoří o navrácení se do mládí a odkazují tím právě na stav Dantianu v ranném dětství. Naše práce v této fázi tkví ve vytvoření nádoby Spodního Dantianu, což není myšleno obrazně, jedná se o konkrétní, fyzickou nádobu. Skutečně dochází ke specifickému přestavění tkání těla. Poté, co je nádoba zformovaná, přechází se k vytváření a ukládání Qi. Dantian je jako motor ve středu našeho těla. Zároveň působí jako kotva pro naši energii a mysl. Je důležité vytvořit tuto pevnou základnu ve Spodním Dantianu, abychom byli dostatečně uzemnění a stabilní pro další práci na jemnějších úrovních. Zároveň nám to přináší zdraví a zpomalení procesu stárnutí.

Pro práci s Dantianem je potřeba určité kvality mysli, což je vůbec základní schopnost pro veškerou vnitřní práci. Onou kvalitou je určitá stabilita a zároveň jemnost mysli, která je schopná bez hnutí setrvávat u daného úkolu. Čím více se mysl hýbe, těká, tím pomaleji se vnitřní přeměna dějě, tím také více dochází k rozptylování Qi a k bouřlivým vedlejším projevům práce s Dantianem.


Přesné postupy práce s Dantianem a myslí se učí v naší škole.

Zdroj: učení Dama Mitchella