Dan Tian a propojení s planetou Země

Taoistická tradice říká, že Země je Yin a Nebesa Yang. Jsou to dva protipóly a jejich vzájemná interakce dává vzniknout veškerému životu a všem jevům. Zemskou energii – Yin můžeme vnímat jako magnetické pole, zatímco Nebeskou – Yang jako bioelektřinu.

Stejně tak v lidském těle Yin Qi můžeme vnímat jako magnetické pole, které se pohybuje skrze tělo. Tyto pocity jsou často vnímány jako pocity rozpínání či stlačování. Tato magnetická kvalita Yin ovlivňuje především síť pojivových tkání Huang, která se pod jejím vlivem rozpíná a přebudovává.

Z hlediska Yin Qi, je Spodní Dantian velice důležitou oblastí lidského těla. Mikrokosmos našeho těla reflektuje makrokosmos. Spodní Dantian je tím Yinovým polem, jako v makrokosmu Země. Většina lidí má však toto energetické pole velmi rozptýlené, proto nemůže funguvat efektivně. Dantian je ve své povaze Yin, jeho forma je utvářena Yin Qi a ta velmi úzce souvisí s Huangy.

Pokud chceme náš Dantian opět zkonsolidovat a vyplnit, je zapotřebí se propojit s Yin Qi Země. To se děje na základě rezonance. Skrze správný postoj nejprve otevíráme Huang v chodidlech, což způsobí, že se začnou otevírat i vodivé linie podél nohou až do oblasti břicha. Tím začínáme zakoušet Zemskou magnetickou kvalitu a výsledkem je, že se začíná formovat Yin Qi v Dantianu. A proto, že Yin a Yang se vzájemně přitahují, Yangová Qi bude mít tendenci se v Dantianu shromažďovat. Čím silnější Dantian, tím je člověk vitálnější a zároveň má velice dobrý základ do další energetické kultivace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.