Spojení těla a mysli v Taoismu

Tělo ovlivňuje mysl a mysl ovlivňuje tělo. Vzájemné olivňování těla a mysli je obecně známý fakt, který je odedávna popisován ve starověkých tradicích, v současné době potvrzován vědeckými studiemi a v neposlední řadě i přímou zkušeností každého z nás.

Každá duchovní tradice pocházející z Východu se zabývá prací s myslí a rozvíjením vědomí, mnoho tradic k tomu ale přistupuje pouze z hlediska meditační praxe. Skrze meditaci praktik zřídka pracuje se svým tělem a místo toho se zabývá mechanismy fungování mysli z důvodu dosažení určitého stavu bytí.

Pro dosažení podobných výsledků, se v Taoismu namísto toho pracuje s tělem. Proto kromě praxí v sedě obsahuje Taoismus celou škálu metod zaměřených na tělo, jež slouží k ovlivnění mysli. Těmito metodami se zabývají umění jako je Qi Gong a Nei Gong.

Způsob fungování mysli a emocí ovlivňuje kvalitu Qi, ta je pak roznášena systémem drah do zbytku systému a ovlivňuje směr našeho vývoje. Tento proces funguje také opačným směrem, proto můžeme používat práci s tělem k dosažení změny kvality naší mysli.

V tréninku se tedy nejprve zaměřujeme na otvírání drah a pročišťení patologických informací. Poté plníme tělo čerstvou energií a rozvádíme jí po těle, abychom vyživili orgány a tkáně. Z důvodu propojenosti těla a mysli tuto změnu v těle nevyhnutelně následuje změna mysli, která se přizpůsobí novému stavu těla.

Praxe zaměřené na práci s tělem pomáhají pročistit emoce a zharmonizovat mysl. Pro ovlivnění hlubších vrstev vědomí pak praxe Nei Gongu přechází k meditaci a praxím v sedě. Nei Gong tak představuje skvělý základ pro bezpečnou a účinnou meditační praxi. Né nadarmo se říká: ‚ve zdravém těle zdravý duch‘.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.