Nebeské proudy

Energie, která skrze nás proudí, spojuje fyzické tělo se silami Nebe a Dao. Nebeské Proudy systému drah nesou vibrační informaci Qi dolů z Nebe, do našeho energetického těla. Ve studiu všech taoistických umění se zdůrazňuje, abychom se seznámili se sítí drah, jež byla zmapována již před dávnými časy. Pochopení systému meridiánů vlastní přímou zkušeností se považuje za nejvyšší úroveň učení v taoistické tradici, přesto je zpočátku nápomocné mít určitý stupeň teoretických znalostí o rozložení sítě meridiánů.

Systém drah je rozdělen na dvě hlavní části; získané meridiány (acquired) a vrozené meridiány (congenital). Získané meridiány jsou známé také jako 12 drah orgánů, kvůli jejich úzkému propojení s orgány Zang Fu. Tyto dráhy se stávají plně aktivními poté, co se člověk narodí. Před narozením Qi v těchto drahách proudí, ale ne tak silně, jako skrz dráhy vrozené, které jsou známé také jako 8 mimořádných drah. Tyto dráhy pracují společně jako harmonický systém a cirkulují informace skrze tělo. Bez systému meridiánů probíhajících tělem, bychom nebyli víc, než slupkou bez života. Díky jejich spojení s energií vědomí, která je jeden krok nad vibrační frekvencí Qi, mají meridiány silné spojení s našimi mentálními schopnostmi a emocemi. A protože svět fyzické hmoty je jeden krok pod frekvencí Qi, mají meridiány také spojení s fyzickým tělem, jeho orgány a tkáněmi.

Spodní dantian slouží jako hnací síla pro Qi, která proudí drahami. Jak se spodní dantian otáčí, tlačí Qi skrze energetické tělo a tím zajišťuje, že je energie rozváděna po těle, jak je potřeba. Jak Qi probíhá skrze meridiány, prochází také skrze různé Jin (Zang) a Jang (Fu) orgány a poskytuje jim výživu a řídící informace pro správu jejich funkcí.

Heavenly streams
Damo Mitchell