Vliv pěti jedů

Vliv pěti jedů

Existuje nesporné spojení mezi myslí a tělem v nás všech. Dávno pryč jsou dny, kdy bylo toto spojení ignorováno. Během mých dětských let se považovalo za bláznovství myslet si, že mysl leží za většinou fyzických neduhů. Dnes již uznáváme stres jako největšího zabijáka naší doby a lékaři otevřeně diskutují o emočním kořenu mnoha chorob. 
V rámci Taoismu jsou mysl a tělo spojené jedním aspektem vnitřního prostředí: Qi. Qi je jednoduše řečeno překladačem mezi myslí a tělem. Je přepravním prostředkem údajů z mysli do fyzických tkání skrze systém drah a zpětně pak také sbírá informace z těla do mysli. To znamená, že fyzické zranění nebo nakažlivá nemoc může také ovlivnit charakter mysli.

Základní mechanismus tohoto procesu funguje tak, že námi prožívané emoce mění kvalitu Qi, po dobu trvání tohoto prožitku. Tato Qi je v podstatě formou informace, která je přepravena systémem drah do zbytku těla. A protože dráhy probíhají skrze specifická místa, každá emoce bude rezonovat s určitou částí těla. 
Například lidé, kteří tráví velkou část života naštvaní, frustrovaní a plní žárlivosti, bezpochyby ovlivní zdraví svých Jater a Žlučníku. Dráhy těla nesou tento vliv na strany trupu, kolem dokola hrudního koše, kde mají dráhy spojené s tímto ‚jedem‘ největší účinek. Tito lidé budou pravděpodobně časem také zakoušet potíže s vazy, které budou tvrdnout a lehce se lámat. K tomu budou možná mít bolesti za očima a migrény. Lidé s nadbytkem strachu a nervozity zraňují své Ledviny a oslabují si tím svá záda, časté jsou u nich potíže s páteří.

V průběhu života se samozřejmě odehrávají mnohé změny, jež ovlivňují naše těla a nikdo není stoprocentně jedním emočním typem. V průběhu jednoho dne, týdne nebo roku proběhne jistě miliony myšlenek, každá svázaná se svým emočním nábojem. To znamená, že tělo je neustále pod vlivem tohoto typu transformační informace z mysli a následně se stále přizpůsobuje této informaci. Tento proces je zcela nevyhnutelný.

Je třeba vyzdvihnout a ujasnit jednu silnou stránku taoismu a to, že vždy uznává spojení těla a mysli jako klíč k tréninku. Každá duchovní tradice pocházející z východu konec konců mluví o práci s myslí a rozvoji vědomí, ale mnoho tradic toto dělá výhradně skrze meditativní práci. Skrze meditaci člověk zřídka pracuje s tělem, místo toho se zaobírá myšlenkami a skrytými machinacemi mysli z důvodu dosažení určitého stavu bytí. Naproti tomu taoisté místo toho pracují s tělem, pro dosažení podobných výsledků. Samozřejmě součástí taoismu jsou také meditační techniky, je zde ale také velké množství metod pracujících s tělem, které se používají k ovlivnění kvality mysli. Qigong a Neigong jsou toho příkladem.

Damo Mitchell
A Comprehensive Guide to Daoist Nei Gong