Mysl je dobrý sluha, ale špatný pán

Většina lidí si myslí, že jsou svobodní, vědomí a probuzení. Nejsou si ale vědomí ani toho, jak se v jejich mysli rodí myšlenky. Nevědomi si svých myšlenek žijí jako ve snu, celý svůj život spí s otevřenýma očima. Uslyší-li pravdu, většina není ochotná nebo schopná změnit svůj život, protože jsou připoutání ke svým známým vzorcům. 

Mysl je generátor myšlenek a denně jich vytvoří tisíce. 80-90% myšlenek, co nám běží hlavou dnes, je stejných jako včera a z toho lze usuzovat o zítřku. Problémem je, že nerozumíme nástroji, který používáme, lidské mysli a její správné roli a významu. Nerozumíme mechanismu, kterým vytváříme utrpení. Máme k dispozici ohromnou sílu, ale nemáme moudrost k jejímu využití. Mysl je skvělý sluha ale mizerný pán. Jsou-li mysl a smysly naším pánem, pak vytvářejí nekonečné utrpení, nekonečné bažení a odpor a nekonečné uvěznění v myšlenkových formách. Jsme zcela ztotožnění s naší egoickou identitou, stravováni strachy, odpojeni od pravé podstaty. 95% toho kdo jsme, tvoří zapamatovaná chování, emoční reakce, názory a postoje, jež fungují podvědomě jako automatický program.

Zkoumejme upřímně svůj život, bez lhaní sami sobě. Kdo jsme a proč děláme to, co děláme, tak, jak to děláme? Jsme schopni zastavit mechanické opakování životních vzorců? Jsme schopni přestat hledat potěšení a vyhýbat se bolesti? Jsme závislí na určitých jídlech nebo aktivitách? Soudíme, neustále obviňujeme, kritizujeme sebe i ostatní? Vyhledává naše mysl neustálou stimulaci nebo se cítíme zcela naplnění také v tichu? Začneme-li pozorovat robotickou povahu naší mysli, začneme si uvědomovat, že spíme, ztraceni ve snu. 

Prvním krokem k probuzení je uvědomění, že jsme ztotožnění s lidskou myslí, s maskou. Uvědomění si omezeného, podmíněného způsobu, kterým myslíme, cítíme a zažíváme svůj život. 

A jak začít? Musíme vyvinout vědomé úsilí. Každý z nás drží klíč ke svému životu ve svých rukou, či mysli. Sebereflexe a zkoumání našich motivů nás vede k uvědomění. Cvičení nám pomáhají projasnit mysl, abychom si byli více vědomi svých myšlenek a poskytují dostatek Qi, nezbytný pro každou změnu. Praxe v sedě tiší naší mysl a vedou nás za její podmínění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.