Hun Yuan Qi Gong

Hun Yuan se často překládá jako „původní, vrozený“, což je správný název, je ale třeba ho blíže vysvětlit.
‚Hun‘ ve své podstatě odkazuje na něco neurčitého, smíšeného, něco, co je stále spojené a ještě nebylo rozděleno do jednotvých částí, jako Hun Dun, který se překládá jako původní chaos.

‚Yuan‘ doslova znamená rotace nebo kruhy.

Jméno této Qi Gongové sestavy je tedy Smíšené kruhy nebo Qi Gong smíšených rotací. Proč tomu tak je a co to má společného s ‚původním‘?

Podle ezoterického Taoismu je stav nerozlišené rotující energie prvotním stavem kosmu. To byl stav předtím, než se yin a Yang oddělily. Je to potenciál pro něco, ale nic se nemanifestuje. Dokonalý stav Wuji je údajně tvořen různými smíšenými kruhy – Wuji je Hun Yuan. Z těchto smíšených kruhů pochází Taiji, což je katalyzátor stvoření, takže Hun Yuan přímo znamená snažit se vzít sebe, svou mysl, své energetické tělo do stavu před rozdělením Yinu a Yangu, kde je pouze rotující potenciál pro něco – ve zkratce se tomu tedy říka Původní Qi Gong.

Hun Yuan Qi Gong je velmi zajímavý tím, že používá úplně jiné principy než jsou ty zdravotního Qi Gongu, dominantního Qi Gongu v dnešní době na světe. Lidé někdy porovnávají Hun Yuan Qi Gong se zdravotním Qi Gongem a říkají například, že ten určitý pohyb stahuje jaterní Qi nebo posiluje Slezinu nebo posiluje Plíce atd, ale takto to nefunguje. Je to založené na úplně jiné teorii než je TČM. Pochází to z daleko starší doby.

Damo Mitchell
Hun Yuan in Qigong
scholarsage.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.