Dao De Jing

‘Dao, které se dá popsat slovy, není stálé Dao 
jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno 
bezejmenné je počátkem všeho 
pojmenovatelné je matkou tisíce věcí‘

Dao De Jing, Kniha o Cestě a Síle, či Kniha o Cestě a Cnosti a je základním textem starověké čínské filozofie Daoismu. Za jejího autora se považuje mudrc Lao’c. Někteří ale věří, že dílo mělo několik autorů a představuje sebranou duchovní moudrost generací čínských mudrců. Dao – Cesta odkazuje na základní řád Vesmíru, zároveň je ale vším, co existuje. V naší exitenci je vpleteno hluboké tajemství, které není možné pojmout pouze pomocí intelektu.

‚Do jeho tajemství nahlédneme,
když o ně nestojíme
a zhlédneme jenom vnějšek
když se po něm pídíme.’

81 krátkých veršů Dao De Jing je jednou z nejpřekládanějších knih historie. Tyto půvabné verše jsou nesporně velmi hluboké, dokonce bezedné, promlouvají ke každému z nás z úrovně našeho porozumění a zároveň nás zvou k hledání hlubších vhledů a zkušeností, které zatím leží mimo schopnost našeho chápání.

‘Dao je prázdná nádoba
používej ji, ale nenaplňuj.
Je jako bezedná propast
původce všech věcí. …’

Dao De Jing se zabývá tím, co je v nás stálé. Mluví o možné vnitřní velikosti a zároveň o rovnocenné možnosti vnitřního selhání, jež jsou obojí hluboce vryty do naší struktury jako lidské bytosti. Pomáhá nám spatřit způsob, jakým jsou základní síly vesmíru zrcadleny v naší individuální struktuře a zve nás k životu v přímém vztahu se všemi těmito silami.

‘Vzduch mezi nebem a zemí je stejný 
jako vzduch v měchu varhan nebo dmychadla 
prázdný, ale nevyčerpatelný 
čím víc proudí, tím víc vytváří 
mnoho slov vyčerpá mysl 
je lépe být prázdným měchem.’

Verše Dao De Jing popisují to, jak věci jsou, způsob jakým se tvoří lidská povaha, hlubokou dynamickou skladbu našeho bytí, jak jednat s ostatními a zároveň nám poskytují duchovní vedení. Nabízejí nám způsoby hledání pravdy, předávané velkými mudrci minulosti, jež odkazují na způsob vnitřní práce. Všechny tyto význami jsou v podstatě jedním.

‘Deset tisíc věcí se rodí z Bytí. 
Bytí se rodí z Nebytí.’

Člověk je individuální inkarnací Celku. Jeho dobro, jeho štěstí, samotný smysl jeho života je žít v kontaktu a vztahu k Celku. Být a jednat přesně tak, jak sám Vesmír je a jedná. Podle Dao De Jing tkví tajemství života v otevření se proudění základních sil, které tvoří samotnou povahu vesmíru.

‘Vyprázdni se od všeho, nech mysl klidnou.
Deset tisíc věcí stoupá a klesá, Já pozoruje jejich návrat. 
Věci rostou a vzkvétají a pak se vracejí ke Zdroji. 
Návratem ke Zdroji je klid a to je způsob přírody.’

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.