Sun Bu’er

Historie starověkých čínských nauk je opředena mýty a legendami, ve kterých se mnohdy mísí životy opravdových lidí s mýtickými verzemi jejich životů. Zdá se, že na Východě nemají problém přijímat pravdy protkané legendami. Důležité je, že příběhy skrývají drahocenná učení, určitou esenci, sloužící k porozumění těmto naukám. Musíme se mít napozoru, aby nám tato podstata, v záplavě historických faktů neunikla …

Ve 12 století za dynastie Jin vznikl jeden z hlavních, dosud existujících směrů Taoismu, Quan Zhen neboli Pravá Skutečnost, kterou založil Wang Chong Yang. U zrodu stálo jeho sedm osobních žáků, kteří všichni vytvořili svou vlastní linii v rámci směru. Pomocí praxí Taoistické vnitřní alchymie, zaměrěné na přeměnu Qi a vytvoření vnitřního elixíru dosáhli postupně duchovní nesmrtelnosti. Nejznámějším z nich byl zřejmě Qiu Chuji, zakladel Školy Dračí Brány Long Men Pai.

Mezi Sedmi nesmrtelnými byla také jedna žena(!), Sun Bu’er, krásná inteligentní movitá vdaná žena se třemi dětmi. Byla provdána za Ma Danyanga, který začal jako první studovat u Wang Chong Yanga. Sun Bu’er z toho byla rozhořčená, neboť Ma přestal zastávat své rodinné povinnosti. Když Ma Danyang dosáhl určité realizace, začal Sun Bu’er přemlouvat, aby s praxí také začala, Nakonec se mu to podařilo, poté, co jí Wang Chong Yang přesvědčil o svých mystických schopnostech bilokací. Zatímco učil Ma Danyanga, zjevil se také v ložnici Sun Bu’er, v podnapilém stavu a obtěžoval ji. Sun Bu’er ho tam leknutím zamkla a běžela pro manžela. Když se vrátili, ložnice byla prázdná a navíc se dozvěděla, že manžel zrovna dostával od Wang Chong Yanga učení. Sun Bu’er v něm rozpoznala mistra a začala, ve věku 51 let praktikovat. Základy Qi Gongu (pročistění těla, otevření a naplnění drah) uskutečnila již za dva roky. To poukazuje na to, že ženy mají zpravidla větší kapacitu pro tyto praxe a je pro ně snadnější postupovat na cestě vnitřní transformace.

Wang Chong Yang jim nařídil, že se musí rozvést, pokud chtějí v praxích pokračovat. Chtěl-li se v té době někdo rozvést, nevyjadřoval to slovy, ale naservíroval druhému rozpůlenou hrušku. Ma Danyang dal Sun Bu’er rozpůlenou hrušku. Hruška symbolizuje dělohu, esenci Jing. Tento bod v příběhu symbolizuje období nutnosti oddělení ženských a mužských kultivačních praxí. Sun Bu’er hrušku nepřijala a Ma musel tento proces opakovat desetkrát, než svolila. Desítka je číslem dokončení. Teprve poté mohla Sun Bu’er úspěšně dokončit základní praxe.

Sun Bu’er se narodila na severu a po dokončení základů byla poslána na východ. Sever odkazuje na Ledviny a východ značí Játra, což poukazuje na důležitost těchto orgánů, zvláště jejich esence Jing a Krev, pro ženskou kultivaci. Pouze po jejich zdárné regulaci je možné vydat se na západ, což značí duchovní směr, odkud nauky vzešly. Wang Chong Yang řekl svým žákům, že daleko na západě žije taoistický mudrc, který zná tajemství nesmrtelnosti a jednomu z nich ho může prozradit. Aby byla Sun Bu’er schopná putovat přes Čínu, aniž by jí obtěžovali muži, zjizvila si obličej horkým olejem. Vnější vzhled zde symbolizuje konceptuální mysl, které se musela vzdát, aby mohla najít ticho a klid uvnitř svého bytí. Je zajímavé, že Ma Danyang si tvář nezjizvil. To nám říká, že u mužů není třeba v počátečních praxích na úrovni ducha vykonat stejnou práci se získanou myslí, jako u žen. V určité fázi vývoje musí ženy zpracovat úroveň emocí, aby tato vrstva nebránila růstu Ducha. Po několika letech pilné praxe dosáhla Sun Bu’er nesmrtelnosti, dříve, než její manžel i většina ostatních studentů.

Sun Bu’er založila Qing Jian Pai Školu Čistoty a Klidu, měla mnoho žáků, převážně žen, škola se rozrůstala a byla popolární. Tato sekta ale nebyla čínskou vládou dlouho oficiálně uznávaná, protože Sun Bu’er byla žena. Přesto v té době tvořily ženy 1/3 všech taoistických praktikujících. Až teprve mongolský vládce Kublajchán rozpoznal důležitost této linie a šedesát let po smrti Sun Bu’er uznal Školu Čistoty a Klidu jako sedmou linii Quan Zhen. Všech sedm linií představuje sedm rozdílných učení. Aby člověk nalezl pravou skutečnost, musí porozumět všem sedmi učením. Sedm nesmrtelných ztělesňovalo sedm schopností, které jsou nezbytné pro dosažení úplné skutečnosti.

Sun Bu’er je velkou inspirací a patronkou žen praktikujících taoistickou vnitřní alchymii. Napsala několik alchymických textů a čtrnáct básní, jež v metaforách nastiňují cestu k celistvosti a dosažení Dao.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.