Vděčnost v Taoismu

Pokud chce člověk kráčet cestou Taoismu a dojít co nejdál, je nutný každodenní trénink, skrz který získává dovednost – Gong. Na úrovni mysli se tento trénink nazývá formování mysli. Abychom získali co nejvíce z naší praxe, musíme se naučit, jak formovat naší mysl co nejefektivnějším způsobem pro to, co děláme. Je nutné, aby v nás byly přítomny určité mentální kvality, neboť z taoistického pohledu je mysl základem Qi, tedy jakou kvalitu má naše mysl, takovou bude mít i naše energie. To se pak systémem drah přenáší na fyzickou úroveň a ovlivňuje vývoj našeho těla. Nezačne-li se v člověk v určitém bodě své cesty věnovat vytváření konkrétních mentálních kvalit, nepustí ho to dál.

Jednou z těchto důležitých kvalit je vděčnost. Pokud nemáme kvalitu vděčnosti, nemůžeme meditovat, jelikož náš duch bude příliš zhuštěný. Kvalita vděčnosti nás také odvádí od základních tužeb a zároveň zbavuje vzteku. Z pohledu Taoismu je podstatný mechanizmus, který je za tím. Energie vděčnosti má expanzivní působení, tím se vytváří větší vnitřní prostor. Opak znamená kontrakci, jež drží v sevření Qi i mysl. Energie vděčnosti je tedy vyšší, širší a lehčí a tudíž na opačném konci spektra oproti nižším, zhuštěnějším energiím.

Dalšími kvalitami je odpuštění, pokora, porozumění, soucit, jednoduchost, trpělivost apod. Tyto kvality navrstvené na sebe vytvářejí vhodné vnitřní prostředí pro náš vnitřní postup. Vytvářejí prostor, do kterého je pak možné absorbovat mysl. Tyto kvality jsou jak předmětem, tak i výsledkem naší praxe a energetické mechanismy v jejich pozadí nás vedou k vyšším stavům v naší praxi, což přímo ovlivňuje kvalitu naší esence Jing, energie Qi a ducha Shen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.